دان‌خوری

دانخوری مینی 6,250 تومان

دانخوری مینی

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1117افزودن به سبد خرید
شبکه دانخوری ۱۲ پره 9,375 تومان

شبکه دانخوری ۱۲ پره

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1118افزودن به سبد خرید
شبکه دانخوری ۱۹ پره 10,625 تومان

شبکه دانخوری ۱۹ پره

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1119افزودن به سبد خرید
دانخوری جوجه 13,750 تومان

دانخوری جوجه

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1115افزودن به سبد خرید
دانخوری ۲ تکه بلدرچین 16,250 تومان

دانخوری ۲ تکه بلدرچین

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1111افزودن به سبد خرید
دانخوری ۳ تکه بلدرچین 23,750 تومان

دانخوری ۳ تکه بلدرچین

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1112افزودن به سبد خرید
دانخوری قفلی 23,750 تومان

دانخوری قفلی

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1113افزودن به سبد خرید
سطل مدرج 24,150 تومان

سطل مدرج

0 out of 5
(0)
کد محصول: drinker-setareh-1125افزودن به سبد خرید
بشقاب دانخوری ۱۹ پره 29,900 تومان

بشقاب دانخوری ۱۹ پره

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1120افزودن به سبد خرید
بشقاب دانخوری مرغ مادر 35,000 تومان

بشقاب دانخوری مرغ مادر

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1121افزودن به سبد خرید
دانخوری ۳ تکه (زرد) 41,250 تومان

دانخوری ۳ تکه (زرد)

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1116افزودن به سبد خرید
دانخوری لبه دار 43,750 تومان

دانخوری لبه دار

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-setareh-1114افزودن به سبد خرید
مخزن دان دانخوری اتوماتیک بشقابی 750,000 تومان

مخزن دان (هاپر) دانخوری اتوماتیک بشقابی

0 out of 5
(0)
کد محصول: feeder-pars-1111

این نوع از هاپر کاملا با ورق گالوانیزه تولید شده است تا در برابر رطوبت و شست‌وشوی مداوم از مقاومت بالاتری برخوردار باشد. این مخزن دان جهت سهولت در امر شست‌وشو و تعمیرات نگهداری از دو تکه‌ی جداگانه ساخته شده است. مخزن هاپر از قسمت پایینی (بود هاپر) کاملا جدا می‌شود که با بست کمربندی مخصوصی به یکدیگر متصل می‌شوند.

افزودن به سبد خرید
دانخوری مینی

دانخوری مینی

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1117
شبکه دانخوری ۱۲ پره

شبکه دانخوری ۱۲ پره

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1118
شبکه دانخوری ۱۹ پره

شبکه دانخوری ۱۹ پره

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1119
دانخوری جوجه

دانخوری جوجه

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1115
دانخوری قفلی

دانخوری قفلی

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1113
سطل مدرج

سطل مدرج

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: drinker-setareh-1125
بشقاب دانخوری ۱۹ پره

بشقاب دانخوری ۱۹ پره

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1120
دانخوری ۳ تکه (زرد)

دانخوری ۳ تکه (زرد)

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1116
دانخوری لبه دار

دانخوری لبه دار

0 out of 5
(0)
پلاستیک ستاره
کد محصول: feeder-setareh-1114
مخزن دان دانخوری اتوماتیک بشقابی

مخزن دان (هاپر) دانخوری اتوماتیک بشقابی

0 out of 5
(0)
پلاستیک پارس

این نوع از هاپر کاملا با ورق گالوانیزه تولید شده است تا در برابر رطوبت و شست‌وشوی مداوم از مقاومت بالاتری برخوردار باشد. این مخزن دان جهت سهولت در امر شست‌وشو و تعمیرات نگهداری از دو تکه‌ی جداگانه ساخته شده است. مخزن هاپر از قسمت پایینی (بود هاپر) کاملا جدا می‌شود که با بست کمربندی مخصوصی به یکدیگر متصل می‌شوند.

کد محصول: feeder-pars-1111
مخزن دان دانخوری اتوماتیک بشقابی

مخزن دان (هاپر) دانخوری اتوماتیک بشقابی

0 out of 5
(0)
پلاستیک پارس

این نوع از هاپر کاملا با ورق گالوانیزه تولید شده است تا در برابر رطوبت و شست‌وشوی مداوم از مقاومت بالاتری برخوردار باشد. این مخزن دان جهت سهولت در امر شست‌وشو و تعمیرات نگهداری از دو تکه‌ی جداگانه ساخته شده است. مخزن هاپر از قسمت پایینی (بود هاپر) کاملا جدا می‌شود که با بست کمربندی مخصوصی به یکدیگر متصل می‌شوند.

مخزن دان دانخوری اتوماتیک بشقابی

مخزن دان (هاپر) دانخوری اتوماتیک بشقابی

0 out of 5
(0)

این نوع از هاپر کاملا با ورق گالوانیزه تولید شده است تا در برابر رطوبت و شست‌وشوی مداوم از مقاومت بالاتری برخوردار باشد. این مخزن دان جهت سهولت در امر شست‌وشو و تعمیرات نگهداری از دو تکه‌ی جداگانه ساخته شده است. مخزن هاپر از قسمت پایینی (بود هاپر) کاملا جدا می‌شود که با بست کمربندی مخصوصی به یکدیگر متصل می‌شوند.

مشاهده همه 13 نتیجه