جوانی که با پرورش ۵۰ جوجه قرقاول شروع کرد و امروز صادرکننده شد

جوانی که با پرورش ۵۰ جوجه قرقاول شروع کرد و امروز صادرکننده شد

مرتضی زارعی جوان میاندورودی از چند سال پیش اقدام به پرورش قرقاول کرده است و امروز با اتکا بر نگاه اقتصاد مقاومتی با گسترش کار خود در حال تنظیم قرارداد صادرات به قطر است.

ادامه‌ی مطلب