درآمد پرورش «بز سانن» به‌اندازه حقوق مدیر نجومی‌بگیر

درآمد پرورش «بز سانن» به‌اندازه حقوق مدیر نجومی‌بگیر

یک کارآفرین حوزه دامپروری که ۵۲ بُز سانن را پرورش می دهد، از محل فروش روزانه شیر و تولید بزغاله سالانه نزدیک به ۲۵۰ میلیون تومان درآمد ناخالص دارد که حداقل نصف آن سود است.

ادامه‌ی مطلب