شاخص تولید گلخانه‌ای در گیلان ۴۹۰۰ هزار گلدان در سال است

شاخص تولید گلخانه‌ای در گیلان ۴۹۰۰ هزار گلدان در سال است

پارسافر، مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: در گلخانه های گیلان، سالانه ۹۱۳تن توت فرنگی، ۳۵۰۰ هزار گل شاخه بریده و ۴۵۰۰گلدان گل زینتی تزئینی تولید می شود.

ادامه‌ی مطلب