مرغداری

ظرفیت مرغ لاین کشور قربانی منافع واردکنندگان شد

حیوانات لاین به یک جمعیت خالص از حیوانات خاص اعم از دام و طیور گفته می شود که متعلق به یک نژاد مشخص با ویژگی‌های ژنتیکی کاملا مشخص است و تنها با حیوانات خالص و هم‌نژاد خود آمیزش می‌کنند و قادر به تولید حیواناتی مشابه خود هستند.

ادامه‌ی مطلب