۸۰ درصد شاغلان دامپزشکی به تب مالت مبتلا می‌شوند

۸۰ درصد شاغلان دامپزشکی به تب مالت مبتلا می‌شوند

دکتر مجتبی گلی دامپزشکان چه‌طور در سرما و گرما توانستند به تولیدکننده ارائه خدمات کنند، بنابراین بررسی بیماری‌های دامی، شناسایی مناطق آلوده، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و مشترک بین انسان و دام، کنترل ورود و خروج دام و نظارت بر عرضه مواد غذایی اعم فعالیت‌های دامپزشکی را شامل می‌شود که در دست اقدام است.

ادامه‌ی مطلب