اصلاح نژاد دام‌های کوچک برای افزایش تولید گوشت و شیر کشور

اصلاح نژاد دام‌های کوچک برای افزایش تولید گوشت و شیر کشور

معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: اصلاح نژاد دام‌های کوچک به‌منظور افزایش تولید گوشت و شیر کشور در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

ادامه‌ی مطلب