کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور نگران کننده است

رئیس اتحادیه فروشندگان لبنیات سنتی تهران: کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور نگران کننده است

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لبنیات سنتی تهران با ابراز نگرانی از کاهش مصرف لبنیات در کشور اظهار داشت: حداقل مصرف سرانه لبنیات در کشورهای غربی ۲۵۰ گرم در روز است حال آنکه در کشور ایران به ۱۹۰ گرم رسیده که عمده دلیل آن می تواند گرانی محصولات باشد.

ادامه‌ی مطلب