گرانفروشی شیر توسط دامداران صحت ندارد

گرانفروشی شیر توسط دامداران صحت ندارد / تاثیر چربی و پروتئین بر قیمت

مدیر عامل اتحادیه مرکزی دامداران با بیان اینکه هیچکدام از واحد‌های گاوداری در فروش شیر گرانفروشی نمی‌کنند، گفت: آنچه که اضافه بر قیمت پایه پرداخت می‌شود پول کیفیت، چربی و پروتئین بیشتر است.

ادامه‌ی مطلب