هجوم مگس‌های میوه خوار مدیترانه‌ای به باغ‌های میوه شرق گیلان

هجوم مگس‌های میوه خوار مدیترانه‌ای به باغ‌های میوه شرق گیلان

محمد ابراهیم محمدی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی گیلان امروز گفت: حمله آفت مگس میوه مدیترانه‌ای در باغ‌های میوه شرق گیلان در حال افزایش است و موجب نگرانی کشاورزان شده است.

ادامه‌ی مطلب