جذب ۵۰۰ مسئول فنی بهداشتی در دامداری و مرغداری‌های استان تهران

جذب ۵۰۰ مسئول فنی بهداشتی در دامداری و مرغداری‌های استان تهران

رامین سلامتی رئیس نظام دامپزشکی استان تهران اظهار کرد: دامپزشکان در صورتی که راغب هستند به‌عنوان مسئول فنی بهداشتی در واحدهای مرغداری و دامداری حضور داشته باشند، به نظام دامپزشکی استان مراجعه نمایند.

ادامه‌ی مطلب