روح‌اله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی

کمک به توسعه کشت گلخانه‌ای اولویت پرداخت تسهیلات در بانک کشاورزی است

روح‌اله خدارحمی، مدیر عامل بانک کشاورزی با اشاره به اینکه برنامه امسال دولت در زمینه توسعه‌ی کشت گلخانه‌ای به‌میزان ۵۸۰۰ هکتار است و با توجه به انتظارات دولت باید فراتر از عملکرد گذشته در این بخش حرکت کنیم افزود: رسیدن به این هدف و حتی بالاتر از آن، با ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایی که داریم دست‌یافتنی است.

ادامه‌ی مطلب