۴۰ هزار تن حجم ذخایر گوشت شرکت پشتیبانی امور دام

۴۰ هزار تن حجم ذخایر گوشت شرکت پشتیبانی امور دام

مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی، تامین، توزیع و تنظیم بازار وزارت صمت گفت: در شرایط کنونی با هدف تنظیم بازار گوشت ماهانه بین ۵ تا ۶ هزار تن گوشت وارداتی به بازار عرضه می‌شود.

ادامه‌ی مطلب